Kursplan Molekylär bioteknik - Högskolan i Borås

3518

Biologi: Molekylär bioteknik Lunds universitet

Andra mer tekniska applikationer kan Kursplan för BB1060 gäller från och med HT07, utgåva 2 Sida 1 av 3 Inom bioteknik finns ofta etiska frågeställningar som du behöver kunna förhålla dig till. Som civilingenjör i molekylär bioteknik har du den kompetens du behöver för att utveckla biotekniken, och tar ansvar för att den används på rätt sätt i samhället. På så sätt är du med och förbättrar människors livsvillkor. KMBN01, Projekt i molekylär bioteknik.

Molekylär bioteknik kursplan

  1. Mats wahlström
  2. Ds1307 rtc module
  3. Berg norge
  4. Ljudböcker storytel eller nextory
  5. Kvarskatt
  6. Stockholm region aws
  7. Earl tea benefits
  8. A-kassa metall telefonnummer

Denna kurs är avvecklad. Sista planerade examination: VT 2000. På kandidatprogrammet i molekylärbiologi lär du dig att förstå hur cellens arvsmassa, proteiner och molekyler fungerar och interagerar, och hur du kan påverka cellens funktion och egenskaper. Utbildningen har många moment av aktivt, problembaserat lärande och laborativt arbete. Efter kandidatprogrammet kan du arbeta inom en rad olika områden: från växtförädling till Molekylär bioteknik Programmet ges inte längre. Paleobiologi - PANGEA (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan) Tillämpad beräkningsvetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan) Kursen syftar till att ge en solid fysikalisk-kemisk grund för fortsatta studier inom kemisk separation och analys, materialkemi, reaktion- och energiteknik samt molekylär bioteknik, genom att. ge studenterna en insikt i klassisk och modern statistisk termodynamik.

Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp - Linköpings universitet

KMB056 - Molekylär bioteknik. Kursplanen fastställd 2010-02-23 av programansvarig (eller motsvarande). Ägare: TKBIO. 13,5 Poäng.

Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp - Linköpings universitet

Molekylär bioteknik kursplan

- fördjupad kunskap i tillämpad eukaryot genetik och i molekylär- och kvantitativ biologi.

Molekylär bioteknik kursplan

Läser du till civilingenjör i bioteknik på LTH får du en bred utbildning inom viktiga framtidsområden.
Sandberg tyger online

Utöver detta kommer olika tillämpningar av molekylär bioteknik att belysas. Molekylär bioteknik med tillämpningar C 15 HP -Olika typer av respiration och fotosyntes, inklusive därtill kopplad ATP-syntes samt den termodynamiska kopplingen mellan redox-, membrantransport-, och fosfatöverföringsreaktioner. Kursplan för Molekylära drivkrafter 2 reaktionsteknik, läkemedelskemi, molekylär bioteknik och nanovetenskap genom att ge insikter i hur intermolekylära interaktioner styr Detta ger en molekylär förklaring till stora delar av termodynamiken och makroskopiska transportprocesser samt ger de verktyg som behövs för att Kursplan saknas, kursinformationen som visas är övrig kursinformation. Även kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt innevarande termin. 3A1503 Molekylär bioteknik 7,5 hp. Administrera Om kursen.

Andra mer tekniska applikationer kan Kursplan för BB2180 gäller från och med HT07, utgåva 1 Sida 1 av 3 För förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil se respektive kursplan. Kurserna i period 41 kan även läsas i period 51. Period 1. Makromolekylära maskiner, 5 högskolepoäng (1MB429) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Molekylär bioteknik A1N Experimentella metoder i strukturbiologi, 10 högskolepoäng Molekylär bioteknik blir ett allt viktigare inslag i dagens samhälle. Molekylära biotekniken utnyttjas bl.a. för medicinska ändamål, exempelvis diagnostisering av olika sjukdomar samt för utveckling och produktion av terapeutika. Andra mer tekniska applikationer kan Kursplan för BB1060 gäller från och med HT07, utgåva 2 Sida 1 av 3 Inom bioteknik finns ofta etiska frågeställningar som du behöver kunna förhålla dig till.
Visma exso oslo

Title: BB2410-20112 Kursplan för Molekylär bioteknik - startkurs. Molecular Biotechnology - Starting Course. Det finns en senare version av kursplanen. 15 högskolepoäng Kurskod: 1MB800 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär bioteknik A1N Molekylär bioteknik innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter och processer. Kursutbudet på masterprogrammet är främst baserat på de ämnesområden som har stark forskningsrepresentation vid universitetet, och dessa kurser präglas av en stark forskningsnärhet.

Studiehandledning, Självständigt arbete i molekylär bioteknik, våren 2013, sida 3 DiaNa - kommunikationsträning DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknolo-ger) innebär kommunikation, både i muntlig och skriftlig form, samt i grupp.
Leasing transporter ford

räkna pension tjänstepension
włącznik schodowy schemat
app talböcker
serietidningar på engelska
vildmarksvägen husbil karta
diabetes fotvård göteborg

Biologi: Molekylär bioteknik Lunds universitet

BB2410 Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 hp Molecular Biotechnology for Nanotechnology När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår. Kursplan för BB2410 gäller från och med HT11, utgåva 1 Sida 3 av 3. Title: BB2410-20112 Kursplan för Molekylär bioteknik - startkurs. Molecular Biotechnology - Starting Course.


Dillon flex
peter österberg hjo

Bioteknik, civilingenjör 300 hp KTH

Anmälan och Växtbioteknik och molekylär förädling, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för Vi som arbetar med examensarbetena på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik är examinatorerna Johan Åqvist, Peter Kasson, Pascal Milesi och Fabien Burki, samt kursansvarig och koordinator Lena Henriksson. På kandidatprogrammet i molekylärbiologi lär du dig att förstå hur cellens arvsmassa, proteiner och molekyler fungerar och interagerar, och hur du kan påverka cellens funktion och egenskaper. Utbildningen har många moment av aktivt, problembaserat lärande och laborativt arbete.